Handel tworzywami sztucznymi pochodzącymi z recyklingu

Wieloletnie doświadczenie, kontakty i wiedza

Wykorzystujemy nasze doświadczenie z europejskich rynków recyklingowych w handlu odpadami z tworzyw sztucznych i towarami

Oprócz wspierania działań recyklingowych, wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie, kontakty i wiedzę o europejskich rynkach recyklingu do regularnego handlu odpadami z tworzyw sztucznych i towarami. Nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), ale utrzymujemy także współpracę z klientami w Niemczech, Włoszech, Francji, Holandii, Szwecji i Hiszpanii.

Główne towary będące przedmiotem obrotu

Standardowo handlujemy następującymi rodzajami towarów:

PCR PP, PE regranuláty

Regranulaty PCR PP, PE

PCI PP, PE regrind

Przemiały PCI PP, PE

Off grade materiály

Materiały poza klasą

HDPE, LDPE, PP fólia (PCI/ PCR)

HDPE, LDPE, PP folie (PCI, PCR)

Technické plasty

Tworzywa techniczne