Zásady ochrany osobních údajů

1. Kdo jsme

Webovou stránku evr.sk vlastní a provozuje společnost Eco Verde Recycling Slovakia a.s. (dále jen „společnost“).

Firemní údaje

Eco Verde Recycling Slovakia a.s.
Oravská 495/8, 94901 Nitra
IČO: 55825028
DIČ: 2122100343
IČ DPH: SK2122100343

Kontaktní osoba

Ing. Vladimír Slávik, CEO
+421 917 289 372
slavik@evr.sk

2. Jaké osobní údaje uchováváme a proč

Návštěva webové stránky společnosti

Během vaší návštěvy webové stránky evr.sk zaznamenáváme neúplnou IP adresu (poslední část IP adresy je smazána), z jakých webových stránek jste na portál přišli, jak dlouho jste na naší stránce, které konkrétní podstránky si prohlížíte apod. Tyto informace jsou anonymizovány a nejsou propojeny s vašimi osobními údaji.

Odeslání kontaktního formuláře

Odesláním kontaktního formuláře na webové stránce evr.sk prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním a uchováním vašich osobních údajů, které jste uvedli v kontaktním formuláři, společností Eco Verde Recycling Slovakia a.s., Oravská 495/8, 94901 Nitra, IČO: 55825028 pro účely vyřízení vaší žádosti, podle zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů.

Tento souhlas dáváte na dobu pěti let od dne jeho udělení a jste si vědomi svých práv podle § 19 a násl. zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a také toho, že souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.

3. Cookies

Co jsou to cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží na disk ve vašem počítači, když navštívíte nějakou webovou stránku, která je používá. Daná webová stránka má potom při vaší další návštěvě možnost informace uložené v těchto cookies přečíst a použít pro zlepšení vašeho zážitku z používání dané webové stránky.

Do cookies se ukládají údaje jako například:

  • vaše identifikace pro následné návštěvy dané stránky (například populární funkce „pamatuj si mé přihlášení“)
  • vaše identifikace pro potřeby uložení nastavení webové stránky (takzvané preference) či identifikaci případných problémů s webovou stránkou, které nám toto měření pomůže odhalit

Jaké cookies používáme a proč

Nezbytné cookies

Nezbytné cookies jsou cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky – proto je nelze vypnout.

Cookies pro zlepšení výkonu a funkčnosti

Tyto cookies jsou nezbytné pro vytvoření určité funkčnosti, která je důležitou součástí našich služeb – například komentovací systém. Z měření těmito nástroji máte možnost se odhlásit.

Cookies pro analytiku a marketing

Tyto cookies používáme, abychom vám mohli zobrazovat obsah, který vás podle vašich předchozích preferencí zajímá, a také za účelem zobrazování reklamy na základě vašich zájmů. Tyto služby používáme a cookies tohoto typu ukládáme pouze na základě vašeho souhlasu.

4. Informační povinnost provozovatele při získávání a zpracovávání osobních údajů

V souladu s čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), si tímto společnost Eco Verde Recycling Slovakia a.s. plní informační povinnost:

Totožnost a kontaktní údaje provozovatele

Eco Verde Recycling Slovakia a.s.
Oravská 495/8, 94901 Nitra
IČO: 55825028
DIČ: 2122100343
IČ DPH: SK2122100343
Emailová adresa: info@evr.sk

Kontaktní údaje odpovědné osoby

Ing. Vladimír Slávik
+421 917 289 372
slavik@evr.sk

Účel zpracování osobních údajů a jejich právní základ

Ke zpracování osobních údajů fyzických osob dochází při respektování Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v nezbytném rozsahu pro naplnění níže definovaného účelu provozovatele.

Právním základem zpracování osobních údajů je subjektem údajů odeslaný kontaktní formulář a/nebo žádost o zaměstnání, které jsou zveřejněny na webové stránce provozovatele, a to v rozsahu osobních údajů uvedených v dotyčném formuláři a/nebo žádosti o zaměstnání. Osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři a/nebo žádosti o zaměstnání jsou zpracovávány za účelem rychlého vyřízení žádosti a komunikace s dotyčnou fyzickou osobou. V případě změny účelu zpracování poskytnutých osobních údajů bude provozovatel dotyčnou osobu neprodleně informovat v souladu s platnou právní úpravou.

Provozovatel ujišťuje fyzické osoby, že nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země ani do mezinárodní organizace.

Provozovatel tímto poskytuje dotyčné fyzické osobě při získávání jejích osobních údajů tyto relevantní informace:

  • doba uchovávání osobních údajů provozovatelem je maximálně 5 let;
  • dotyčná osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které se jí týkají, má právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů nebo právo na omezení zpracování osobních údajů, dále má právo namítat zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů,
  • dotyčná fyzická osoba má právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat,
  • dotyčná fyzická osoba má právo podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů,
  • poskytování osobních údajů dotyčnou fyzickou osobou je požadavkem, který je potřebný pro uzavření případné budoucí smlouvy; v případě neposkytnutí osobních údajů uvedených v příslušných elektronických formulářích/žádostech může mít za následek nemožnost zpětného kontaktu ze strany provozovatele,
  • provozovatel je povinen poskytnout dotyčné fyzické osobě před dalším zpracováním osobních údajů informace o jiném účelu a další relevantní informace v souladu s platnou právní úpravou, pokud má provozovatel v úmyslu dále zpracovávat osobní údaje na jiný účel, než na který byly získány.

Právní předpisy týkající se zpracování ochrany osobních údajů:

  1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES
  2. Zákon NR SR č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů